Das ist die türkische Literaturauswahl

Türkische Literaturauswahl

Türkische Literaturauswahl für Schüler. Im besten Fall sollen Grundschüler aus dem Fundus der türkischen Literatur die folgenden 70 Werke gelesen haben, um ausreichende Kenntnisse über die Literatur des eigenen Landes zu haben.

1.Dede Korkut Hikayeleri (İlköğretim İçin Uyarlama) 2. Mevlana’nın Mesnevisinden Seçme Hikayeler (İlköğretim Çocukları İçin Seçme Hikayeler) 3. Karagöz ile Hacivat (İlköğretim İçin Seçme Hikayeler) 4. Vatan Yahut Silistre (Namık Kemal) 5. Ömer’in Çocukluğu (Muallim Naci) 6. Gulyabani (Hüseyin Rahmi Gürpınar) 7. Şermin (Tevfik Fikret) 8. Altın Işık (Ziya Gökalp) 9. Yalnız Efe (Ömer Seyrettin) 10. Çocuk Şiirleri (İbrahim Alaaddin Gövsa) 11. Hep O Şarkı (Yakup Kadri Karaosmanoğlu) 12. Peri Kızı ile Çoban Hikayesi (Orhan Seyfi Orhon) 13. Uluç Reis (Halikarnas Balıkçısı-Cevat Şakir Kabaağaçlı) 14. Damla Damla (Ruşen Eşref Ünaydın) 15. Bağrıyanık Ömer (Mahmut Yesari) 16. Domaniç Dağlarının Yolcusu (Şukufe Nihai) 17. Evvel Zaman İçinde (Eflatun Cem Güney) 18. Cumhuriyet Öncesi Yazarlardan Çocuklara Hikayeler (Mehmet Seyda) 19. Gururlu Peri (Mehmet Seyda) 20. Akın (Faruk Nafiz Çamlıbel)

21. Havaya Uçan At (Peyami Safa) 22. Benim Küçük Dostlarım (Halide Nusret Zorlutuna) 23. Sevdalı Bulut (Nazım Hikmet) 24. Kuklacı (Kemalettin Tuğcu) 25. Yer Altında Bir Şehir (Kemalettin Tuğcu) 26. Arif Nihat Asya’dan Seçme Şiirler (Arif Nihat Asya) 27. Sait Faik Abasıyanık’tan Seçme Hikayeler (Sait Faik Abasıyanık) 28. Koçyiğit Köroğlu (Ahmet Kutsi Tecer) 29. Az Gittik Uz Gittik (Pertev Naili Boratav) 30. Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi (Cemal Süreya) 31. Çocuklara Şiirler (Vehbi Cem Aşkun) 32. 87 Oğuz (Rakım Çalapala) 33. Yonca Kız (Kemal Bilbaşar) 34. Bitmeyen Gece (Mithat Enç) 35. Halime Kaptan (Rıfat Ilgaz) 36. Gümüş Kanat (Cahit Uçuk) 37. Vatan Toprağı (Mükerrem Kamil Su) 38. Barbaros Hayrettin Geliyor (Feridun Fazıl Tülbentçi) 39. Eşref Saati (Şevket Rado) 40. Nasreddin Hoca Hikayeleri (Orhan Veli)

41. İnci’nin Maceraları (Orhan Kemal) 42. Allı ile Fırfırı (Oğuz Tansel) 43. Tiryaki Sözleri (Cenap Şahabettin) 44. Keloğlan Masalları (Tahir Alangu) 45. Billur Köşk Masalları (Tahir Alangu) 46. Osmancık (Tarık Buğra) 47. Balım Kız Dalım Oğul (Ceyhun Atuf Kansu) 48. Falaka (Ahmet Rasim) 49. Bir Gemi Yelken Açtı (Ali Mümtaz Arolat) 50. Üç Minik Serçem (Necati Cumalı) 51. Memleket Şiirleri Antolojisi (Osman Atilla) 52. Ülkemin Efsaneleri (İbrahim Zeki Burdurlu) 53. Anılarda Öyküler (İbrahim Zeki Burdurlu) 54. Aldı Sözü Anadolu (Mehmet Önder) 55. Göl Çocukları (İbrahim Örs) 56. Miskinler Tekkesi (Reşat Nuri Güntekin) 57. Tanrı Misafiri (Reşat Nuri Güntekin) 58. Ötleğen Kuşu (Halil Karagöz) 59. Arılar Ordusu (Bekir Yıldız) 60. Yankılı Kayalar (Yılmaz Boyunağa) 61. Yürekdede ile Padişah (Cahit Zarifoğlu) 62. Serçe Kuş (Cahit Zarifoğlu) 63. Bir Küçük Osmancık Vardı (Hasan Nail Canat)

– In Vorbereitung –

64. Tekerlemeler 65. Türkçede Deyimler 66. Türk Atasözlerinden Seçmeler 67. Türk Bilmecelerinden Seçmeler 68. Türk Ninnilerinden Seçmeler 69. Türkülerden Seçmeler 70. Türk Manilerinden Seçmeler

Verwandte Themen