|   Mitglied werden   |   Login   |   Hilfe   |  
 
Home » Arapça İsimler

Arapça isimler ve anlamları

Arapça isimler mi arıyorsunuz yeni doğan kızınız veya oğlunuz için? İsim insanın bir parçasıdır. O nedenle isim güzel olmalı ve hoş bir anlam taşımalı. Bir ismin Arapça olması, o ismin İslami bir isim olduğu anlamına gelmez. Arapça olmayan bir isim aynı zamanda İslami bir isim de olabilir.

Arapça isimler i doğru yorumlamak

Bu isimlerde, isim sahibinin cinsiyetini, erkek mi yoksa mı diye olup olmadığını ayırt edebilmek kısmen mümkün olabilir. Arapça isimler gramer yapısına göre kişinin bayan mı erkek oluşu konusunda fikir verirler. İsmin son harfi „a“ veya „e“ ile bittiğinde, bu kişinin bayan olduğuna dair bir işarettir. Buna örnek isimler Fatm(a), Fadim(e) ve Bedih(a) dır.

Arapca Isimler
İsim arama:   
A B C Ç D E F G H İ I J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Sayfa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 >
Kayıt: 246
Şekil İsim Anlamı Voting
ABDULBAKI Sonsuz, ebedi olan ve ölmenin kendisi için sözkonusu olmadığı. Allah'ın kulu-Allah'ın isimlerinden, (bkz. Baki).
46
ABDURRAHMAN Abdurrahman Arapça kökenli erkek ismi Abdurrahman anlamı: Rahman'ın kulu. Rahman; dünyada her canlıya, mü'min-kafir ayırdelmeksizin herkese merhamet eden. Allah'ın isimlerindendir. Abdurrahman İbn Avf: Sahabedendir.
49
ABIDIN İbadet edenlerZeyne'lAbidin'den kısaltma isim ad. Zeynelabidin: Hz. Ali'nin torunların­dan biri, ibadet edenlerin ziyneti.
11
ADEM 1. Allah'ın yarat­tığı ilk insan, insan soyunun atası ve ilk peygamberi. 2. Adam. 3. İyi, temiz kimse. Âdem (a.s.) ilk insan ve ilk isimlendirilen varlık. Kur'an'da Hz. Adem'in 25 yerde ismi geçer.
32
ADEN arapça kökenli olup, Cennet Bahçesi anlamındadır.
196
AFFAN Kötü şeylerden kaçınan, kötülüklerden uzaklaşan, te­miz. Ashab'dan bu ismi kullananlar olmuştur.
70
AGAH Bilgili, haberli, uyanık, afif. Vakıf olmuş, malumatlı. Agah Efendi: (17441824). Türk dev­let adamı.
28
AHI 1. Ahi ocağına mensup olan kimse. 2. Cömert, eliaçık. Ahi Benli Hasan. Türk şairi. Yavuz döne­minde yaşamış ve Şirinu Perviz mes­nevisini yazmıştır.
15
AHMED Çok, en çok övülmüş, methedilmiş. Kur'anı Kerim'de Saf suresinin 2. ayetinde: Hz.İsa, İsrailoğullarına: "...adı Ahmed olan peygamberi de müjdeleyici ola­rak geldim" şeklinde geçen isimlen­dirme ile Peygamberimizin isimlerin­den birisi olarak anıldı ve kullanılma­ya başlandı. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. Ahmedi Muh­tar, Hz. Muhammed (s.a.s).
39
AIMAN 1. Türkçe: Ay gibi ışıklı, güzel kimse.1.1. Ay gibi güzel, ışıklı kimse. 2. Arapça: Süt içmeğe iştihası olan erkek. 2.1. Malı gitmiş kişi.
35
AISCHA 1. Yaşayan. Rahat yaşayan. 2. Yaşayan, zenginlik ve bolluk gören. Yaşayış. Aişe binti Ebu Bekir. Peygamberimiz (s.a.s)'in hanımlarından. Muhterem annelerimizden biri olan Aişe (r.a.) İslami bilgisi ve fakihliği ile de meşhurdur (bkz. Ayşe)
51
ALI HAYDAR 1. Arslan, esed, gazanfer, şir. 2. Cesur, yiğit adam. 3. Hz. Ali'nin lakabı.
41
ALIŞIR Aslan Ali
17
ALPASLAN Arslan gibi cesur ve yiğit, savaş beyi. Büyük Sel­çuklu hükümdarı. Selçukluların en büyük zaferi sayılan Malazgirt zaferi onundur (l071).
32
AMINE Gönlü emin, kal­binde korku olmayan Peygamber'in (s.a.s) annesinin adı. (bkz. Emine).
78
AMINE KEVSER Amine isminin anlamı: Gönlü emin, kal­binde korku olmayan Peygamber'in (s.a.s) annesinin adı. (bkz. Emine), Kevser isminin anlamı: 1. Maddi ve manevi çokluk, kalabalık nesil. 2. Cennette bir havuzun ırmağın adı. 3. Kur'anı Kerim'de en kısa sure
28
AMINE MERYEM Amine isminin anlamı: Gönlü emin, kal­binde korku olmayan Peygamber'in (s.a.s) annesinin adı. (bkz. Emine), Meryem isminin anlamı: 1. Abid. İbadete düşkün insan. 2. Hz. İsa'nın annesi.
30
AMIR 1. Mamur eden, şen­lendiren. 2. İmar olunmuş. 3. Devlete ait. 4. Kendisine bağlı görevliler bu­lunan. Amir b. Abdullah b. Mes'ud: Tabiindcndir. İslam fıkıh bilgini.
29
AMMAR 1. Memur eden. 2. Bayındırlaştıran. (bkz. Amir) Ammar b. Yasir. Sahabeden. İlk müslüman olanlardandır. Çok işkence gör­dü. Habeşistan'a hicret etti. Annesi ilk İslam şehidcsi Sümeyye (r. anha)'dir.
75
ARAS EGE Aras Kalın Yün, At kılı anlamında (Aras nehri), Mert: 1. Özü, sözü doğru yiğit. 2. Erkek insan.
20
Sayfa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 >
Kayıt: 246
Türkischer Partner
Seriös und kostenlos kennenlernen!
Top 5 arabische Namen
1. EFLIN (343)
2. BUĞLEM (231)
3. MINEL (202)
4. ADEN (196)
5. ELVIN (136)
Arapça yazım
Makalelerde dikkat edilmesi gereken
Bazı Arapça isimlerin yaziliminda kulanilan makale al (al-, ad-, ar-, as- vb) burada ihmal edildi. Örneğin el-Bara yerine Bara, asch-Schaima yerine Schaima ve al-Husain yerine Husain kullanıldı.
Yazılımda dikkat edilmesi gereken
İsimlerin yaziliminda ise burada z yerine s ve q yerine k kullanıldı. Örneğin Zahra yerine Sahra ve Qasim yerine Kasim yazıldı. Kesme işaretler kullanılmamıştır.
Adlandırma
Arapça bir ismin haliyle Müslüman bir isim olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan, Arapça olmayan bir isim de Müslüman ismi olabilir. Önemli olan daima adın anlamıdır. Müslümanlar için Müslüman adı benimseme zorunluluğu yoktur.