Vaybee!
  |   Mitglied werden   |   Hilfe   |   Login
 
  #1  
Alt 06.03.2015, 19:53
Benutzerbild von T9
T9 T9 ist offline
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 17.02.2015
Beiträge: 446
Idee Fraunhofer Institut wird mit der Universität Istanbul kooperieren

Fraunhofer Institut wird mit der Universität Istanbul kooperieren


Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik (Fraunhofer IML) und der Universität Istanbul, unterstützt von der Wirtschafts- und Investitionsförderung Agentur der Türkei (ISPAT), haben eine strategische Kooperation vereinbart, um gemeinsam die türkische Logistikbranche zu verbessern durch Forschung und Entwicklung auf angewandte Logistik.

Die Unterzeichnungszeremonie fand statt während der Konferenz mit dem Titel "Angewandte Logistik in Industrie- Hochschulkooperation" in Avcilar Campus der Istanbul Universität, so sind Vertreter der Industrie und Wissenschaft zusammengebracht.

ISPAT Berater Kemal Kafadar sprach über die entscheidende Bedeutung der Logistikkosten für jede Branche und den verstärkten Einsatz von Technologie in dem türkischen Logistiksektor, weil er sich an den Teilnehmern der Konferenz adressierte. "Wir anerkennen die Logistikbranche als strategisches Feld mit direkten Einfluss auf eine Reihe von anderen Bereichen, und deshalb unterstützt ISPAT Investoren, deren Projekte Know-how und Technologietransfer betreffen. In dieser Hinsicht sind wir stolz, dafür gesorgt zu haben, dass das Fraunhofer IML in unsere Logistikbranche eingetreten ist. Dies wird einen erheblichen Mehrwert schaffen, dank seiner Zusammenarbeit mit der Universität Istanbul ", betonte er.

Mit dem Ausdruck seiner Dankbarkeit für die Hilfe von ISPAT, sagte Prof. Michael Henke, Leiter des Fraunhofer IML, dass die türkische Logistikbranche das Potenzial hat um Mehrwert für andere Branchen zu schaffen. "Durch die Zusammenarbeit mit der Universität Istanbul und mit Partnern in der Produktion und Logistik, will das Fraunhofer IML, neue Synergien und Macht in der türkischen Logistikbranche entwirren", bemerkte Henke.

Als stetig wachsende und exportorientierte Wirtschaft, hat die Türkei das Ziel, das sie mit ihr hundertjähriges Bestehen im Jahr 2023 erfüllt haben will, betreffende das Erreichen eines Exportvolumen von 500 Mrd. USD, ein BIP von USD 2 Billionen und das Land will auch zu einem globalen Logistikdrehscheibe eingerichtet werden.
__________________
YENI TÜRKIYE

TEK BASKAN

HEDEF 2023


DURMAK YOK YOLA DEVAM
  #2  
Alt 07.03.2015, 15:26
Benutzerbild von T9
T9 T9 ist offline
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 17.02.2015
Beiträge: 446
Standard

Türkiye'deki üniversite sayisi 200'e yaklasti.
__________________
YENI TÜRKIYE

TEK BASKAN

HEDEF 2023


DURMAK YOK YOLA DEVAM
  #3  
Alt 08.03.2015, 22:04
Benutzerbild von communist
communist communist ist offline
Benutzer
 
Registriert seit: 19.01.2015
Beiträge: 47
Standard

Dass davon 190 unterhalb des deutschen Hauptschulniveaus sind macht aber nix
  #4  
Alt 09.03.2015, 08:54
Benutzerbild von T9
T9 T9 ist offline
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 17.02.2015
Beiträge: 446
Standard

Zitat:
Zitat von communist Beitrag anzeigen
Dass davon 190 unterhalb des deutschen Hauptschulniveaus sind macht aber nix
das ist dein wunschdenken aber die realität sieht anders aus.


Üniversite sıralamaları

Sadece 11 yıllık bir geçmişi olan üniversite sıralamaları ile ilgilenen kurum sayısı son yıllarda hızla arttı ve çok sayıda küresel, bölgesel ve yerel sıralama üretiliyor. Burada sadece dünya sıralamalarının en eski ve en prestijli olanları ile ülkemizi en yakından ilgilendirenleri üzerinde duracağız: ARWU, THE, QS, Leiden, SCImago, URAP, ve CWUR.

ARWU: Dünyadaki üniversitelerin ilk çok amaçlı sıralaması ‘Academic Ranking of Worldwide Universities (Dünya Üniversitelerinin Akademik Sıralaması)’ adı altında Çin’de Şanghay şehrindeki Jiao Tong Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi. İlk defa 2003’te yapılan bu sıralamada şu kriterler kullanılıyor:
- Mezunlar tarafından kazanılmış olan Nobel ödülleri ve Fields madalyaları (yüzde 10)
- Öğretim üyeleri tarafından kazanılmış olan Nobel ödülleri ve Fields madalyaları (yüzde 20)
- 21 değişik alanda yüksek sayıda atıf alan bilim insanları (yüzde 20)
- Nature ve Science dergilerinde basılan makale sayıları (yüzde 20)
- SCI ve SSCI tarafından endekslenen dergilerde basılan makale sayıları (yüzde 20)
- Yukarıdaki kriterlerin kişi başına bölünmüş hali (yüzde 10)

Bu sıralama birçok ülkede yükseköğrenim değerlendirilmesinde kullanıldı, eğitim reformlarına katkıda bulundu. Kriterlerden de anlaşılacağı gibi bu sıralama özellikle temel bilimlere odaklanan araştırma ağırlıklı bir sıralamadır. ARWU sıralamasında, genel üniversite sıralamasının yanında, beş bilim dalında (matematik, fizik, kimya, bilgisayar bilimleri, işletme/iktisat) ve beş ayrı alanda (tabii bilimler ve matematik; mühendislik, teknoloji, ve bilgisayar bilimleri; yaşam ve tarım bilimleri; tıp ve eczacılık; sosyal bilimler) birer sıralama da yapılıyor.

THE: Londra’da basılan haftalık bir yükseköğrenim dergisi olan Times Higher Education ile Thomson Reuters işbirliği ile hazırlanan bu sıralamada beş temel alanda toplandı 13 kriter kullanılıyor:
- Eğitim (öğrenci-hoca oranı, doktora-lisans diploma oranı, doktoralı öğretim görevlisi oranı, öğretim görevlisi başına düşen kurumsal gelir, bilinirlik anketi) (yüzde 30)
- Araştırma (hoca başına makale sayısı, araştırma geliri, bilinirlik anketi) (yuzde 30)
- Atıflar (araştırmanın etkisi) (yüzde 30)
- Endüstri gelirleri-inovasyon (hoca başına endüstriden sağlanan gelir) (yüzde 2.5)
- Uluslararasılık (öğretim üyeleri, öğrenciler, araştırma) (yüzde 7.5)

THE kriterlerinin ARWU’dan en önemli farkı, ARWU kriterlerinin tümüyle araştırma çıktılarına yönelik olmasına karşın, THE kriterlerinin daha kapsamlı (fakat daha sübjektif) olması. THE sıralamasında, toplamda en iyi 400 üniversitenin yanı sıra, altı kıtada ve yüzde ayrı alanda (mühendislik ve teknoloji, temel bilimler, yaşam bilimleri, sosyal bilimler, tıp, ve beşeri bilimler) dünyanın en iyi 100 üniversitesi de sıralanıyor. Bunların yanında THE, 50 yaşından genç 100 üniversite ve gelişmekte olan ülke üniversiteleri gibi daha dar alanlarda sıralamalar da yapıyor.

QS: Uluslararası eğitim alanında uzmanlaşan ve dünyanın birçok şehrinde ofisleri bulunan Quacquarelli Symonds şirketinin oluşturduğu bu sıralamada şu kriterler kullanılıyor:
- Akademisyen değerlendirmesi (yüzde 40): 60 bin civarında akademisyenin katıldığı bir tanınırlık anketi
- İşveren anketi (yüzde 10): 28 bin civarında işverenin katıldığı bir tanınırlık anketi
- Öğrenci-öğretim üyesi oranı (yüzde 20)
- Son beş yılda öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı (yüzde 20)
- Uluslararası öğretim üyesi ve öğrenci oranı (yüzde 10)

QS sıralamasında ağırlığın yarısının sübjektif bilinirlik anketlerinden gelmesi dikkat çekici. Bunların yanında, THE sıralamasına benzer eğitim, araştırma, ve uluslararasılık kriterleri de var. Ticari bir kuruluş olan (ve THE ile rekabet eden) QS, en iyi 700 üniversite sıralamasının yanında, beş farklı fakülte bazlı sıralama, 30 farklı alan bazlı sıralama, gelişmekte olan ülke üniversite sıralaması ve 50 yaşından genç üniversite sıralaması da oluşturuyor.

Leiden: Hollanda’daki Leiden Üniversitesi’nde bulunan The Centre for Science and Technology Studies (CWTS) bibliometrik endikatörler kullanan ve sadece akademik makalelere odaklanan bir sıralama sistemi geliştirdi ve 1,000 civarında üniversitenin araştırma performanslarını değerlendirdi. Tek bir Leiden sıralaması yok. Altı değişik bilim alanında etki veya işbirliği kriterleri bazında sıralamalar oluşturulabiliyor. Etki alanındaki kriterler şunlar:
- Ortalama atıf sayısı
- Alana ve yayın yılına göre normalize edilmiş ortalama atıf sayısı
- Alan ve yıla göre en çok atıf alan yüzde 10 yayın arasına giren yayın sayısı

SCImago: SCImago tarafından 22 bin dergiyi tarayan Scopus veri tabanı kullanılarak yapılan bu sıralamada yılda en az 100 makale yayınlayan 5 bin’in uzerinde araştırma kuruluşu (devlet, yüksek öğrenim, sağlık, özel sektör, ve diğerleri ) üç temel kriter üzerinden (araştırma, inovasyon, web görünürlüğü) sıralandı. Araştırmada kriteri altında bulunan ölçütlerden bazıları şunlar:
Son beş yıllık dönemde yayınlanan makale sayısı, makalelerde uluslararası ortak yazar oranı, normalize edilmiş atıf sayısı, en prestijli dergilerde yayınlanan makale sayısı.
Bu veri tabanı kullanılarak yapılan sıralamaların avantajı veri tabanının büyüklüğü, dezavantajı ise sadece tek kriter bazlı sıralama yapılmasında.

URAP: 2009 yılında ODTÜ bünyesinde kurulan URAP laboratuarı 2 bin civarında dünya üniversitesini Web of Science gibi açık kaynaklardan toplanan veriler bazında şu kriterlerle sıralıyor:
- Yıllık yayın sayısı (yüzde 21)
- Son yılın yayınlarına son beş yılda yapılan atıf sayısı (yüzde 21)
- Üretilen toplam doküman sayısı (akademik makale dışındaki yayınlar da dahil) (yüzde 10)
- Yayın yapılan dergilerin etki faktör toplamı (yüzde 18)
- Yayınlara atıf yapan dergilerin etki faktör toplamı (yüzde 15)
- Uluslararası yayın işbirlikleri (yüzde 15)

CWUR: Suudi Arabistan’da bulunan Center for World University Rankings, 1,000 dünya üniversitesini sekiz objektif kriter doğrultusunda sıralıyor:
- Eğitim kalitesi (mezunların kazandığı uluslararası ödüller ve madalyalar- yüzde 25)
- Mezunların işgücüne katkısı (dünyanın önde gelen şirketlerinde genel müdür olarak görev yapan mezun sayısı - yüzde 25)
- Öğretim üyesi kalitesi (uluslararası ödüller ve madalyalar kazanan öğretim üyeleri - yüzde 25)
- Akademik yayınlar (prestijli dergilerde basılan makaleler - yüzde 5)
- Akademik etki (etki değeri en yüksek dergilerde basılan makaleler- yüzde 5)
- Atıflar (yüzde 5)
- Etki (tüm üniversitenin h-ındexi - yüzde 5)
- Patentler (yüzde 5)
__________________
YENI TÜRKIYE

TEK BASKAN

HEDEF 2023


DURMAK YOK YOLA DEVAM
  #5  
Alt 09.03.2015, 20:36
Benutzerbild von 1978salih
1978salih 1978salih ist offline
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 06.05.2008
Beiträge: 865
Standard

Zitat:
Zitat von communist Beitrag anzeigen
Dass davon 190 unterhalb des deutschen Hauptschulniveaus sind macht aber nix
Belli oluyor .

Sen geldigin yerin hakkini kesin vermisin bu yorumunla.

Respekt
  #6  
Alt 12.03.2015, 00:32
Benutzerbild von communist
communist communist ist offline
Benutzer
 
Registriert seit: 19.01.2015
Beiträge: 47
Standard

[quote=T9;2109184]das ist dein wunschdenken aber die realität sieht anders aus.

Welche Realität? Du listest die einzelnen Bewertungskriterien auf und was dann???
Auf welchem Ranking stehen nun unsere Uni's
  #7  
Alt 12.03.2015, 21:23
Benutzerbild von communist
communist communist ist offline
Benutzer
 
Registriert seit: 19.01.2015
Beiträge: 47
Standard

komme mal anhand deiner "international anerkannte bewertungskriterien" zum ergebnis, dann wirst du sehen wie dumm meine behauptung oder wie aufklarend dein copy&paste ist. sag doch einfach auf welchem platz liegen denn nun unsere unis... oder machen wirs noch einfacher: auf welchem ranking liegt unser flagschiff, das zentrum der weisheit, die istanbul universitat?

na merkst du was
Antwort


Themen-Optionen Thema durchsuchen
Thema durchsuchen:

Erweiterte Suche

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

vB Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu