Vaybee!
  |   Mitglied werden   |   Hilfe   |   Login
 
  #1  
Alt 26.12.2014, 13:11
___CENK___
 
Beiträge: n/a
Standard Turan

Turan;Farsca bir kelime oldugu halde,irkci,kelle avcisi barbarlar tarafindan,bir ülkü olarak kabul edilmis.)Turan,iranlilarin türklere taktigi isimdir,Tipki Tümirlenk gibi(YANI TOPAL TIMUR)Sözlükten bakip,burda bir iki kara cahile alinti yapim dedim,sözlükler bile degismis))Bir örnek verim mesela; "birçok kürt vatandaşının bi türlü kabul ve tahammül edemediği bir sözdür. milletler arasındaki en büyük en yüce millete verilen isimdir." Bu alinti bir sözlükten,burdan bile bu insanlarin nasil irkci oldugu görülebilir...Ayrica sözlüklerde Türk irki diye birsey geciyor;yok öyle bir irk,Irklar,Siyah,Beyaz,Sari ve KIZIL olarak dörde ayrilir....Ulus la Irk i birbirine karistiran sözlüklerin,ne derece güvenilirligi olabilri ki?Bu yazilanlari oldugu gibi kabul eden insanlarin,zeka seviyesi ne olabilir?Lütfen insanlik tarihi ile ilgili seyler konusuldugunda,daha bilimsel seylere basvurun!

Geändert von ___CENK___ (26.12.2014 um 13:19 Uhr).
  #2  
Alt 26.12.2014, 13:25
___CENK___
 
Beiträge: n/a
Standard Barbar!

Zitat:
Zitat von ___CENK___ Beitrag anzeigen
Turan;Farsca bir kelime oldugu halde,irkci,kelle avcisi barbarlar tarafindan,bir ülkü olarak kabul edilmis.)Turan,iranlilarin türklere taktigi isimdir,Tipki Tümirlenk gibi(YANI TOPAL TIMUR)Sözlükten bakip,burda bir iki kara cahile alinti yapim dedim,sözlükler bile degismis))Bir örnek verim mesela; "birçok kürt vatandaşının bi türlü kabul ve tahammül edemediği bir sözdür. milletler arasındaki en büyük en yüce millete verilen isimdir." Bu alinti bir sözlükten,burdan bile bu insanlarin nasil irkci oldugu görülebilir...Ayrica sözlüklerde Türk irki diye birsey geciyor;yok öyle bir irk,Irklar,Siyah,Beyaz,Sari ve KIZIL olarak dörde ayrilir....Ulus la Irk i birbirine karistiran sözlüklerin,ne derece güvenilirligi olabilri ki?Bu yazilanlari oldugu gibi kabul eden insanlarin,zeka seviyesi ne olabilir?Lütfen insanlik tarihi ile ilgili seyler konusuldugunda,daha bilimsel seylere basvurun!
Bir kücük bilgi daha; BARBAR eski yunanlilarda yabanci anlaminda kullanilan bir kelime,fakat zamanla,insan kiliginda oldugu halde hayvan gibi davranan insan ve kavimlere takilan bir isim olmus....
  #3  
Alt 26.12.2014, 13:27
NurBanu
 
Beiträge: n/a
Idee TÜRK SOYU ve IRKIN ÖZELLIKLERI

En eski ve köklü kavimlerden biri olan Türkler aşağı yukarı 4 bin yıllık mazileri boyunca, Asya, Avrupa ve Afrika kıt‘alarına yayılmış bir millettir. Orta Asya’daki Anayurttan etrafa yaptıkları sürekli göç hareketleri Türkler’in aynı zamanda nüfusça kalabalık olduğunu da gösterir. Türkler bu nüfus çokluğu ve faal durumları dolayısıyla dünya tarihinde mühim rol oynamışlardır.


“Türk” Adı:
Türkler’in eski bir millet oluşu araştırıcıları Türk adını en eski tarih kaynaklarında aramağa sevketmiştir. Geçen asırdan beri birçok bilgin tarafından ileri sürülen görüşlere göre, Heredotos’un doğu kavimleri arasında zikrettiği Targitalar, veya “İskit” topraklarında oturdukları söylenen “Tyrakae” (Yurkae) veya Tevrat’ta adları geçen Togharmanlar, veya eski Hind kaynaklarında tesadüf edilen Turukhalar (veya Turuşka), veya Thraklar, veya eski ön Asya çivi yazılı metinlerde görülen Turukkular, veya Çin kaynaklarında M.Ö., 1. bin içinde rol oynadıkları belirtilen Tikler ( veya Di) ve hatta Troialılar vb. bizzat “Türk” adını taşıyan Türk kavimleri oldukları kuvvetle muhtemeldir.

İslâm kaynaklarında teferruatlı şekilde nakledilen İran menşeli Zend-Avesta rivayetleri ile, İsrail menşeli Tevrat rivayetlerinde de “Türk” adı aranmış Nuh’un torunu (Yafes’in oğlu) Türk’de, veya İran rivayetindeki Feridun (Thraetaona)’un oğlu Tûrac veya Tûr (Tûran, buradan geliyor) da Türk adını taşıyan ilk kavim olarak gösterilmek istenmiştir.

Tevrat rivayetlerinde Nuh tufanından sonra Nuh peygamber dünyayı üç oğlu arasında pay etmiştir. Yafes’e Orta Asya ve Çin ülkeleri düşmüş, Yafes ölürken tahtını sekiz oğlundan biri olan “Türk”e bırakmıştır.

Türk kelimesinin yazılı olarak kullanılması ilk defa MÖ 1328 yılında Çin tarihine “Tu-Kiu” şeklinde görülmektedir.

Türk adının tarih sahnesine çıkışı MS. VI. yy’da kurulan Gök-Türk Devleti ile olmuştur. Orhun kitabelerinde yer alan “Türk” adı daha çok “Türük” şeklinde gösterilmektedir. Bundan dolayı Türk kelimesini Türk Devleti’nin ilk defa resmî olarak kullanan siyasî teşekkülün GÖK-TÜRK İmparatorluğu olduğu bilinmektedir. Gök-Türkler’in ilk dönemlerinde Türk sözü bir devlet adı olarak kullanılmışken, sonradan Türk milleti’ni ifade etmek için kullanılmaya başlanmıştır.

MS.585 yılında Çin İmparatoru’nun GÖK-TÜRK Kağanı İşbara’ya yazdığı mektupta “Büyük Türk Kağanı” diye hitap etmesi, İşbara Kağan’ın ise Çin imparatoruna verdiği cevabî mektupta “Türk Devleti’nin Tanrı Tarafından Kuruluşundan Bu yana 50 Yıl Geçti” hitapları Türk adını resmîleştirmiştir.

Gök- Türk yazıtlarında Türk sözü daha çok “Türk Budun” şeklinde geçmektedir. Türk Budun’un ise Türk Milleti olduğu bilinmektedir Dolayısıyla Türk adı bu dönemlerde bir topluluğun veya kavmin isminden ziyade, siyasî bir mensubiyeti belirleyen bir kelime olarak görülmektedir. Yani Türk soyuna mensup olan bütün boyları ve toplulukları ifade etmek üzeri millî bir isim haline gelmiştir.

Türk Kelimesinin Anlamı
Türk adına gerek kaynaklarda, gerek araştırmalarda türlü mânalar verilmiştir: T’u-küe (Türk) = miğfer (Çin kaynakları); (Türk) = terk (İslam kaynakları); Türk = olgunluk çağı; Takye = deniz kıyısında oturan adam, cezb etmek vb. gibi mânalar ve tefsirler. Geçen asırda A. Vambery’nin ilmî izaha doğru ilk adım kabul edilen fikrine göre, “Türk” kelimesi “türemek”den çıkmıştır. Z. Gökalp adı “türeli” (kanun ve nizâm sahibi) diye açıklamıştır. W. Barthold’un düşuncesi de buna yakındır. Fakat “Türk” sözünün cins ismi olarak “güç-kuvvet” (sıfat hâli ile: güçlü-kuvvetli) manasında olduğu bir Türkçe vesikadan anlaşılmıştır. Buradaki “Türk” kelimesinin millet adı olan “Türk” sözü ile aynı olduğu A. V. Le Coq tarafından ileri sürülmüş ve bu, Gök-Türk kitabelerinin çözücüsü V. Thomsen tarafından da kabul edilmiş (1922), daha sonra aynı husus Nemeth’in tetkikleri ile tamamen ispat edilmiştir.

İran kaynaklarında Türk sözü “Güzel İnsan” karışlığında kullanılırken, XI. Yy’da Kaşgarlı Mahmut “Türk adının Türkler’e Tanrı tarafından verildiğini” belirterek, “Gençlik, kuvvet, kudret ve olgunluk çağı”demek olduğunu bir kez daha belirtmiştir. Tarihçiler ise Türk kelimesinin “Güçlü- kuvvetli” anlamına geldiğini kabul etmektedirler.

Millet İsmi Olarak Türk Kelimesi
“Türk” kelimesini Türk Devleti’nin resmî adı olarak ilk kullanan siyâsî teşekkül “Gök-Türk imparatorluğudur (552-774). Bütün bunlar, “Türk” adının aslında belirli bir topluluğa mahsus “etnik” bir isim olmayıp, siyasî bir ad (bütün Türk soylu halkları kucaklayan üst kimlik olarak) olduğunu ortaya koymaktadır. Gök-Türk Hakanlığı’nın kuruluşundan itibaren önce bu devletin, daha sonra bu imparatorluğa bağlı, kendi hususî adları ile de anılan, diğer Türk’lerin ortak adı olmuş ve zamanla Türk soyuna mensup bütün toplulukları ifade etmek üzere millî bir ad payesine yükselmiştir.

Türk Kelimesinin Coğrafi Ad Olarak Kullanılması
Coğrafî ad olarak Turkhia (= Türkiye) tabirine ilk defa Bizans kaynaklarında tesadüf edilmektedir. VI. asırda bu tabir Orta Asya için kullanılıyordu. 9-10. asırlarda Volga’dan Orta Avrupa’ya kadar olan sahaya bu ad verilmekte idi (Doğu Türkiye = Hazarlar’ın ülkesi, Batı Türkiye = Macar ülkesi). 13. asırda Kölemen Devleti zamanında Mısır ve Suriye’ye “Türkiye” deniliyordu. Anadolu ise 12. asırdan itibaren “Türkiye” olarak tanınmıştır.

Türk Soyu, Türk Irkının Özellikleri:
Tarihte Türk ırkı hakkında yapılan tanımlamalar oldukça karışıktır. Gerek Çin yıllıklarında, gerek Latin ve Grek kaynaklarında Türkler daha çok Moğol tipinde tasvir edilmişlerdir. Eski çağlarda Türklerin “mongoloid” gösterilmeleri, o zamanın Türk devletlerinde Moğol unsurunun çokluğu ile açıklanabilir. Türkler’in tarih boyunca en sıkı temasları, yakın komşuları olan Moğollar’la olmuş, kalabalık Moğol kütleleri Türk idaresine alınmış (Asya Hunları’nda, Tabgaçlar’da olduğu gibi) ve on binlerce Moğol, Türkler’le birlikte uzun göçlere katılmıştır (Batı Hunları’nda olduğu gibi).

Ayrıca sıkı temasların mümkün kıldığı bazı ırkî karışmalar da düşünülürse, yabancıların dıştan yaptıkları gözlemlerine hayret etmemek gerekecektir. Aslında son yarım asır içinde yapılan ilmî araştırmalar Türkler’in beyaz ırka mensup bulunduklarını ortaya koymuş ve yeryüzünde mevcut üç büyük ırk grubundan “Europid” adı verilen grubun “Turanid” tipine bağlı olan Türkler’in kendilerini başta “Mongoloid” Moğollar olmak üzere diğer topluluklardan ayıran antropolojik cizgilere sahip oldukları anlaşılmıştır (hakim vasfı beyaz renk, düz burun, değirmi çehre, hafif dalgalı saç, orta gürlükte sakal ve bıyık).

Ayrıca, bilindiği üzere Tevrat’ta nakledilen eski ananelerde ve Türk soyu (Hâm ve Sâm’dan değil, Yafes’den türemiş olarak) beyaz ırktan gösterilmiştir. Turan tipine örnek olan Orta Asya, Maveraünnehir ve diğer Yakın-Doğu Türkleri beyaz tenli, koyu parlak gözlü, değirmi yüzlü (“ay yüzlü, badem gözlü”), endamlı, sağlam yapılı erkek ve kadınları ile (Gök-Türk Prensi Kül Tegin’in büstü) Ortaçağ kaynaklarında güzelliğe misal olarak gösterilmiş, hatta İran edebiyatında “Türk” sözü “güzel insan” manasında alınmıştır.
  #4  
Alt 26.12.2014, 13:34
___CENK___
 
Beiträge: n/a
Standard Nur

Zitat:
Zitat von NurBanu Beitrag anzeigen
En eski ve köklü kavimlerden biri olan Türkler aşağı yukarı 4 bin yıllık mazileri boyunca, Asya, Avrupa ve Afrika kıt‘alarına yayılmış bir millettir. Orta Asya’daki Anayurttan etrafa yaptıkları sürekli göç hareketleri Türkler’in aynı zamanda nüfusça kalabalık olduğunu da gösterir. Türkler bu nüfus çokluğu ve faal durumları dolayısıyla dünya tarihinde mühim rol oynamışlardır.


“Türk” Adı:
Türkler’in eski bir millet oluşu araştırıcıları Türk adını en eski tarih kaynaklarında aramağa sevketmiştir. Geçen asırdan beri birçok bilgin tarafından ileri sürülen görüşlere göre, Heredotos’un doğu kavimleri arasında zikrettiği Targitalar, veya “İskit” topraklarında oturdukları söylenen “Tyrakae” (Yurkae) veya Tevrat’ta adları geçen Togharmanlar, veya eski Hind kaynaklarında tesadüf edilen Turukhalar (veya Turuşka), veya Thraklar, veya eski ön Asya çivi yazılı metinlerde görülen Turukkular, veya Çin kaynaklarında M.Ö., 1. bin içinde rol oynadıkları belirtilen Tikler ( veya Di) ve hatta Troialılar vb. bizzat “Türk” adını taşıyan Türk kavimleri oldukları kuvvetle muhtemeldir.

İslâm kaynaklarında teferruatlı şekilde nakledilen İran menşeli Zend-Avesta rivayetleri ile, İsrail menşeli Tevrat rivayetlerinde de “Türk” adı aranmış Nuh’un torunu (Yafes’in oğlu) Türk’de, veya İran rivayetindeki Feridun (Thraetaona)’un oğlu Tûrac veya Tûr (Tûran, buradan geliyor) da Türk adını taşıyan ilk kavim olarak gösterilmek istenmiştir.

Tevrat rivayetlerinde Nuh tufanından sonra Nuh peygamber dünyayı üç oğlu arasında pay etmiştir. Yafes’e Orta Asya ve Çin ülkeleri düşmüş, Yafes ölürken tahtını sekiz oğlundan biri olan “Türk”e bırakmıştır.

Türk kelimesinin yazılı olarak kullanılması ilk defa MÖ 1328 yılında Çin tarihine “Tu-Kiu” şeklinde görülmektedir.

Türk adının tarih sahnesine çıkışı MS. VI. yy’da kurulan Gök-Türk Devleti ile olmuştur. Orhun kitabelerinde yer alan “Türk” adı daha çok “Türük” şeklinde gösterilmektedir. Bundan dolayı Türk kelimesini Türk Devleti’nin ilk defa resmî olarak kullanan siyasî teşekkülün GÖK-TÜRK İmparatorluğu olduğu bilinmektedir. Gök-Türkler’in ilk dönemlerinde Türk sözü bir devlet adı olarak kullanılmışken, sonradan Türk milleti’ni ifade etmek için kullanılmaya başlanmıştır.

MS.585 yılında Çin İmparatoru’nun GÖK-TÜRK Kağanı İşbara’ya yazdığı mektupta “Büyük Türk Kağanı” diye hitap etmesi, İşbara Kağan’ın ise Çin imparatoruna verdiği cevabî mektupta “Türk Devleti’nin Tanrı Tarafından Kuruluşundan Bu yana 50 Yıl Geçti” hitapları Türk adını resmîleştirmiştir.

Gök- Türk yazıtlarında Türk sözü daha çok “Türk Budun” şeklinde geçmektedir. Türk Budun’un ise Türk Milleti olduğu bilinmektedir Dolayısıyla Türk adı bu dönemlerde bir topluluğun veya kavmin isminden ziyade, siyasî bir mensubiyeti belirleyen bir kelime olarak görülmektedir. Yani Türk soyuna mensup olan bütün boyları ve toplulukları ifade etmek üzeri millî bir isim haline gelmiştir.

Türk Kelimesinin Anlamı
Türk adına gerek kaynaklarda, gerek araştırmalarda türlü mânalar verilmiştir: T’u-küe (Türk) = miğfer (Çin kaynakları); (Türk) = terk (İslam kaynakları); Türk = olgunluk çağı; Takye = deniz kıyısında oturan adam, cezb etmek vb. gibi mânalar ve tefsirler. Geçen asırda A. Vambery’nin ilmî izaha doğru ilk adım kabul edilen fikrine göre, “Türk” kelimesi “türemek”den çıkmıştır. Z. Gökalp adı “türeli” (kanun ve nizâm sahibi) diye açıklamıştır. W. Barthold’un düşuncesi de buna yakındır. Fakat “Türk” sözünün cins ismi olarak “güç-kuvvet” (sıfat hâli ile: güçlü-kuvvetli) manasında olduğu bir Türkçe vesikadan anlaşılmıştır. Buradaki “Türk” kelimesinin millet adı olan “Türk” sözü ile aynı olduğu A. V. Le Coq tarafından ileri sürülmüş ve bu, Gök-Türk kitabelerinin çözücüsü V. Thomsen tarafından da kabul edilmiş (1922), daha sonra aynı husus Nemeth’in tetkikleri ile tamamen ispat edilmiştir.

İran kaynaklarında Türk sözü “Güzel İnsan” karışlığında kullanılırken, XI. Yy’da Kaşgarlı Mahmut “Türk adının Türkler’e Tanrı tarafından verildiğini” belirterek, “Gençlik, kuvvet, kudret ve olgunluk çağı”demek olduğunu bir kez daha belirtmiştir. Tarihçiler ise Türk kelimesinin “Güçlü- kuvvetli” anlamına geldiğini kabul etmektedirler.

Millet İsmi Olarak Türk Kelimesi
“Türk” kelimesini Türk Devleti’nin resmî adı olarak ilk kullanan siyâsî teşekkül “Gök-Türk imparatorluğudur (552-774). Bütün bunlar, “Türk” adının aslında belirli bir topluluğa mahsus “etnik” bir isim olmayıp, siyasî bir ad (bütün Türk soylu halkları kucaklayan üst kimlik olarak) olduğunu ortaya koymaktadır. Gök-Türk Hakanlığı’nın kuruluşundan itibaren önce bu devletin, daha sonra bu imparatorluğa bağlı, kendi hususî adları ile de anılan, diğer Türk’lerin ortak adı olmuş ve zamanla Türk soyuna mensup bütün toplulukları ifade etmek üzere millî bir ad payesine yükselmiştir.

Türk Kelimesinin Coğrafi Ad Olarak Kullanılması
Coğrafî ad olarak Turkhia (= Türkiye) tabirine ilk defa Bizans kaynaklarında tesadüf edilmektedir. VI. asırda bu tabir Orta Asya için kullanılıyordu. 9-10. asırlarda Volga’dan Orta Avrupa’ya kadar olan sahaya bu ad verilmekte idi (Doğu Türkiye = Hazarlar’ın ülkesi, Batı Türkiye = Macar ülkesi). 13. asırda Kölemen Devleti zamanında Mısır ve Suriye’ye “Türkiye” deniliyordu. Anadolu ise 12. asırdan itibaren “Türkiye” olarak tanınmıştır.

Türk Soyu, Türk Irkının Özellikleri:
Tarihte Türk ırkı hakkında yapılan tanımlamalar oldukça karışıktır. Gerek Çin yıllıklarında, gerek Latin ve Grek kaynaklarında Türkler daha çok Moğol tipinde tasvir edilmişlerdir. Eski çağlarda Türklerin “mongoloid” gösterilmeleri, o zamanın Türk devletlerinde Moğol unsurunun çokluğu ile açıklanabilir. Türkler’in tarih boyunca en sıkı temasları, yakın komşuları olan Moğollar’la olmuş, kalabalık Moğol kütleleri Türk idaresine alınmış (Asya Hunları’nda, Tabgaçlar’da olduğu gibi) ve on binlerce Moğol, Türkler’le birlikte uzun göçlere katılmıştır (Batı Hunları’nda olduğu gibi).

Ayrıca sıkı temasların mümkün kıldığı bazı ırkî karışmalar da düşünülürse, yabancıların dıştan yaptıkları gözlemlerine hayret etmemek gerekecektir. Aslında son yarım asır içinde yapılan ilmî araştırmalar Türkler’in beyaz ırka mensup bulunduklarını ortaya koymuş ve yeryüzünde mevcut üç büyük ırk grubundan “Europid” adı verilen grubun “Turanid” tipine bağlı olan Türkler’in kendilerini başta “Mongoloid” Moğollar olmak üzere diğer topluluklardan ayıran antropolojik cizgilere sahip oldukları anlaşılmıştır (hakim vasfı beyaz renk, düz burun, değirmi çehre, hafif dalgalı saç, orta gürlükte sakal ve bıyık).

Ayrıca, bilindiği üzere Tevrat’ta nakledilen eski ananelerde ve Türk soyu (Hâm ve Sâm’dan değil, Yafes’den türemiş olarak) beyaz ırktan gösterilmiştir. Turan tipine örnek olan Orta Asya, Maveraünnehir ve diğer Yakın-Doğu Türkleri beyaz tenli, koyu parlak gözlü, değirmi yüzlü (“ay yüzlü, badem gözlü”), endamlı, sağlam yapılı erkek ve kadınları ile (Gök-Türk Prensi Kül Tegin’in büstü) Ortaçağ kaynaklarında güzelliğe misal olarak gösterilmiş, hatta İran edebiyatında “Türk” sözü “güzel insan” manasında alınmıştır.
Birgünde ordan burdan kopya etmeden,kendi düsüncenizi yazsaniz,inanin cok sasiririmNerde bir irkci yazar ve alim var,ordan almasanizda!O kadar yalan dolan var ki yazilanlarda,inan zerre bilimsel yön yok!Yazik ki sen okumus bir kadinsin,hep bos okumussun belli!
  #5  
Alt 26.12.2014, 14:03
Benutzerbild von SevtapTuran
SevtapTuran SevtapTuran ist offline
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 03.03.2014
Beiträge: 1.315
Standard turan

turan dünya türklügünün birlesmesi anlamindadir.
turan dünya türklerinin birligi, idealidir. dünyada her milletin varlik ve gelecege umutla baktigi yasam felsefesi ve idolu vardir. dünya türklügünün idolu devleti ebedi müddet turandir.

ve simdi birde sözlükler ne diyor:
turan ne demek?

Turancıların dünyadaki bütün türkleri birleştirerek kurmayı amaçladıkları devletin adı.
Turan sözcüğü, Turlar, yani Türkler demek olduğu için, yalnızca Türkler'i içine alan bir birliğin adıdır. Öyleyse Turan sözcüğünü bütün Türk kollarını içine alan büyük Türk ülkesi için kullanmamız gerekir. Çünkü Türk sözcüğü, bugün yalnız Türkiye Türkleri'ne verilen bir ad olmuştur.

bütün Oğuzlar yakın bir zamanda bu adda birleşeceklerdir. Fakat Tatarlar, Özbekler, Kırgızlar, ayrı kültür oluştururlarsa, ayrı uluslar halini alacaklarından, yalnız kendi adları ile anılacaklardır. O zaman bütün bu eski yakınları budunsal bir birlik olarak birleştiren ortak bir ada gerek duyulacak. İşte bu ortak ad Turan sözcüğüdür.

Türkçülerin uzak ülküsü, Turan adı altında birleşen Oğuzlar'ı, Tatarlar'ı, Kırgızlar'ı, Özbekler'i, Yakutlar'ı, dilde, edebiyatta, kültürde birleştirmektir.

Bu ülkünün bir gerçekliğe dönüşmesi olanağı var mı, yok mu? Yakın ülküler için bu yön aranırsa da, uzak ülküler için aranmaz. Çünkü uzak ülkü ruhlardaki coşkuyu sonsuz bir aşamaya yükseltmek için, ulaşılmak istenen çok çekici bir düştür.

Üçyüz milyon Türk'ün bir ulus olarak birleşmesi Türkçüler için en güçlü çoşku kaynağıdır. Turan ülküsü olmasaydı, Türkçülük bu denli hızla yayılmayacaktı.

Zitat:
Zitat von ___CENK___ Beitrag anzeigen
Turan;Farsca bir kelime oldugu halde,irkci,kelle avcisi barbarlar tarafindan,bir ülkü olarak kabul edilmis.)Turan,iranlilarin türklere taktigi isimdir,Tipki Tümirlenk gibi(YANI TOPAL TIMUR)Sözlükten bakip,burda bir iki kara cahile alinti yapim dedim,sözlükler bile degismis))Bir örnek verim mesela; "birçok kürt vatandaşının bi türlü kabul ve tahammül edemediği bir sözdür. milletler arasındaki en büyük en yüce millete verilen isimdir." Bu alinti bir sözlükten,burdan bile bu insanlarin nasil irkci oldugu görülebilir...Ayrica sözlüklerde Türk irki diye birsey geciyor;yok öyle bir irk,Irklar,Siyah,Beyaz,Sari ve KIZIL olarak dörde ayrilir....Ulus la Irk i birbirine karistiran sözlüklerin,ne derece güvenilirligi olabilri ki?Bu yazilanlari oldugu gibi kabul eden insanlarin,zeka seviyesi ne olabilir?Lütfen insanlik tarihi ile ilgili seyler konusuldugunda,daha bilimsel seylere basvurun!

Geändert von SevtapTuran (27.12.2014 um 11:14 Uhr).
  #6  
Alt 26.12.2014, 14:13
___CENK___
 
Beiträge: n/a
Standard Turan

Zitat:
Zitat von SevtapTuran Beitrag anzeigen
turan dünya türklügünün birlesmesi anlamindadir.
turan dünya türklerinin birligi, idealidir. dünyada her milletin varlik ve gelecege umutla baktigi yasam felsefesi ve idolu vardir. dünya türklügünün idolu devleti ebedi müddet turandir
Farsca bir kelimedir ve farslilar bunu mogollara kullanmistir,daha sonra bu türkiyede,siyasi bir akima cevrilmis,Turancilik akimi olusmus,ilk calismalarinda biride alman,isbirlikcisi enver pasa yürütmüs,sovyetlerde isyan baslatmaya calismis vs.
Sonuc itibariyle,zorla felsefi göstermeye calisanlara,irkci kelle avcisi barbarliktan baska birsey degil....
Sevtap;sözlükten almadan,biryerden kopyalamadan bir düsünce savunsaniz varya,inan size koyun demiycem ama koyunsunuz...
  #7  
Alt 26.12.2014, 14:19
Benutzerbild von SevtapTuran
SevtapTuran SevtapTuran ist offline
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 03.03.2014
Beiträge: 1.315
Standard

ben sözlükten almayayim pekiyi, sen pekiyi nerden aldin bilgilerini? ana karnindami ögrettiler yoksa kulaktan dolmami. bildigimiz sudur ki su kücük türkiyeden bile hala korkular o kadar büyükki birlesip bir gün CIG olup karsimiza dikilir diye. korkmayin o kadar

Zitat:
Zitat von ___CENK___ Beitrag anzeigen
Farsca bir kelimedir ve farslilar bunu mogollara kullanmistir,daha sonra bu türkiyede,siyasi bir akima cevrilmis,Turancilik akimi olusmus,ilk calismalarinda biride alman,isbirlikcisi enver pasa yürütmüs,sovyetlerde isyan baslatmaya calismis vs.
Sonuc itibariyle,zorla felsefi göstermeye calisanlara,irkci kelle avcisi barbarliktan baska birsey degil....
Sevtap;sözlükten almadan,biryerden kopyalamadan bir düsünce savunsaniz varya,inan size koyun demiycem ama koyunsunuz...
  #8  
Alt 26.12.2014, 14:44
___CENK___
 
Beiträge: n/a
Standard Fıkır

Zitat:
Zitat von SevtapTuran Beitrag anzeigen
ben sözlükten almayayim pekiyi, sen pekiyi nerden aldin bilgilerini? ana karnindami ögrettiler yoksa kulaktan dolmami. bildigimiz sudur ki su kücük türkiyeden bile hala korkular o kadar büyükki birlesip bir gün CIG olup karsimiza dikilir diye. korkmayin o kadar
Ben kendimi bildim bileli okurum,bu cok normal degil mi sence?Ya siz gercekten aptalsiniz,aptal oldugunuz icin irkcilik yapiyorsunuz...Cünkü kapasite yok ya,okuma özürlüsünüz ya,bir coban okuyor size,sizde koyun gibi pesinden gidiyorsunuz...Aramizdaki en büyük fark ne biliyormusun?Ben önce insan felsefesini benimserim,sizlerse önce hayvan felsefesini!Irkcilar hayvandir bana göre!

Ekonomisinin yüzde 75 dis sermeyeli olan,amerikanin 53 eyaleti durumunda olan bir ülke oldugunuzu bile bilmeyecek kadar cahil bir topluluksunuz,kücük bir grup olmaniza ragmen,hep migde bulandirmisinizdir.....

Geändert von ___CENK___ (26.12.2014 um 14:54 Uhr).
  #9  
Alt 26.12.2014, 14:56
Benutzerbild von SevtapTuran
SevtapTuran SevtapTuran ist offline
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 03.03.2014
Beiträge: 1.315
Standard

biz irkciyiz, siz insan felsefesini benimsiyorsunuz hm? tabi tabi, felsefeye bak hakaret kusan.

Zitat:
Zitat von ___CENK___ Beitrag anzeigen
.Cünkü kapasite yok ya,okuma özürlüsünüz ya,bir coban okuyor size,sizde koyun gibi pesinden gidiyorsunuz...Aramisdaki en büyük fark ne biliyormusun?Ben önce insan felsefesini benimserim,sizlerse önce hayvan felsefesini!Irkcilar hayvandir bana göre!
.


biz amerikanin 53. eyaleti kadar kücük olsakta ülkemiz varya, sizde oda yok ve o yüzdende kiskancligindan misal sen kalpkrizi falan gecirme dikkat et
Zitat:
Zitat von ___CENK___ Beitrag anzeigen

Ekonomisinin yüzde 75 dis sermeyeli olan,amerikanin 53 eyaleti durumunda olan bir ülke oldugunuzu bile bilmeyecek kadar cahil bir topluluksunuz,kücük bir grup olmaniza ragmen,hep migde bulandirmisinizdir.....
  #10  
Alt 26.12.2014, 15:05
Beyazguel60
 
Beiträge: n/a
Blinzeln


Turan kimin adiydi yaaa,

hic yabancima gelmedi ama, ohhh ohhh ohhh.....Antwort


Themen-Optionen Thema durchsuchen
Thema durchsuchen:

Erweiterte Suche

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

vB Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu