Vaybee!
  |   Mitglied werden   |   Hilfe   |   Login
 
  #33021  
Alt 29.05.2007, 22:58
unknown
 
Beiträge: n/a
Standard Senin Hayatin Palavra :o)

Bismillahirrahmânirrahîm
1,2.

Elif Lâm Râ.1 Bu Kur’an; âyetleri, hüküm ve hikmet sahibi (bulunan ve her şeyden) hakkıyla haberdar olan Allah tarafından muhkem (eksiksiz, sağlam ve açık) kılınmış, sonra da Allah’tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır. (De ki “Şüphesiz ben size O’nun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim.”
3.

Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra da O’na tövbe edin ki sizi belirlenmiş bir süreye (ömrünüzün sonuna) kadar güzel bir şekilde yararlandırsın ve her fazilet sahibine faziletinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz, ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum.
4.

Dönüşünüz ancak Allah’adır. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir. ( Hud )

" De ki " Ne anlama Geliyor ?..
Ayrica Bütün Kuran Hz. Muhammed in Hitabi ile Insanliga iletilmistir. )

Neden Bu kadar Salaksin sen ?..

)
  #33022  
Alt 29.05.2007, 23:11
unknown
 
Beiträge: n/a
Standard Kuran Hz. Muhammed in sözü mü ?

Andolsun Biz Kuran"ı zikr (öğüt alıp düşünmek) için kolaylaştırdık... (Kamer Suresi, 22)

Kuran"da bu kadar kolay anlaşılır bir üslup olmasına rağmen, hiçbir yönden Kuran"ın taklidi mümkün olmamıştır. Allah"ın Kuran"ın benzersizliğine dikkat çektiği ayetlerden bir kısmı şöyledir:

Eğer kulumuza indirdiğimiz (Kur"an)"den şüphedeyseniz, bu durumda, siz de bunun benzeri bir sûre getirin. Ve eğer doğru sözlüyseniz, Allah"tan başka şahitlerinizi (kendilerine güvendiğiniz yardımcılarınızı) çağırın. (Bakara Suresi, 23)

Yoksa: "Bunu kendisi yalan olarak uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Bunun benzeri olan bir sûre getirin ve eğer gerçekten doğru sözlüyseniz Allah"tan başka çağırabildiklerinizi çağırın." (Yunus Suresi, 38)

Kuran"ın mucize kelimesi ile nitelendirilmesinin sebeplerinden biri, yukarıdaki ayetlerde vurgulandığı gibi insan çabası ile bir benzerinin yazılamamasından kaynaklanır. İşte bu imkansızlık ne kadar büyük olursa, mucize de o denli büyüktür. Dolayısıyla Kuran"ın üslubunun yüzyıllardır milyarlarca insan arasından, tek bir kişi tarafından bile taklit edilemez oluşu, mucizevi yönünün ispatlarından biridir. F. F. Arbuthnot, The Construction of the Bible and the Koran (İncil ve Kuran"ın Yapısı) adlı kitabında, Kuran hakkında şu yorumda bulunmuştur:

Edebi bakış açısıyla değerlendirildiğinde, Kuran yarı şiirsel yarı düz yazı olarak yazılmış en saf Arapçaya örnektir. Dilbilimcilerin bazı durumlarda Kuran"da kullanılan belirli kalıp ve ifadelerle uyuşacak kurallar kullandıkları ve Kuran"a eş bir çalışma üretmek için birçok denemede bulunmalarına rağmen, henüz hiçbirinin bu konuda başarılı olmadıkları bildirilmiştir.256

Kuran"ın anlatımında kullanılan kelimeler hem anlam bakımından, hem de üslubun akıcılığı ve etkisi bakımından son derece özeldir. Ancak Kuran"ın Allah"ın emir ve yasaklarını bildirdiği kutsal bir kitap olduğuna iman etmek istemeyenler, çeşitli bahaneler öne sürerek inkara yönelmişlerdir. Allah iman etmeyenlerin Kuran hakkındaki nitelemelerine karşı aşağıdaki ayetlerde şöyle bildirir:

Biz ona (peygambere) şiir öğretmedik; (bu,) ona yakışmaz da. O (kendisine indirilen Kitap), yalnızca bir öğüt ve apaçık bir Kuran"dır. (Kuran,) Diri olanları uyarıp korkutmak ve kafirlerin üzerine sözün hak olması için (indirilmiştir). (Yasin Suresi, 69-70)


Kuran"ı taklit edilemez yapan unsurlardan bir diğeri de, Kuran"ın edebi yapısından kaynaklanır. Kuran Arapça olmasına rağmen, Arap edebiyatında kullanılan kalıplardan hiçbiriyle benzerlik taşımaz.

Kuran"daki kafiye sistemine "seci" denilir ve dilbilimciler Kuran"daki bu kafiye kullanımını da mucize olarak ifade etmektedirler. Ünlü İngiliz bilim adamı Prof. Adel M. A. Abbas, Kuran"ın dilbilim açısından bir mucize olduğunu ispatlamak üzere hazırladığı Science Miracles (Bilimsel Mucizeler) adlı kitabında, Kuran"da kullanılan harfleri, kafiye sistemini grafik ve şemalar aracılığıyla kapsamlı olarak incelemiştir. Bu kitapta Kuran"daki kafiye sistemi ile ilgili oldukça dikkat çekici tespitlerde bulunmuştur.

Bilindiği, gibi Kuran"da, 29 sure 1 ya da 1"den fazla sembolik harfle başlar. "Mukatta harfleri" olarak bilinen bu harfler, aynı zamanda başlangıç harfleri olarak da adlandırılırlar. Arapçadaki 29 harften 14 tanesi, mukatta harflerini oluşturur: Ayn, Sin, Kaf, Nun, Ra, Ya, Ta, Ha, Elif, Lam, Mim, He, Sad, Kef.

Bu harflerden "Nun" harfinin Ka lem Suresi"ndeki kullanımına bakıldığında, ayetlerin %88.8"inde "Nun" harfi ile kafiye olduğu görülür. Şuara Suresi"nin %84.6"sı, Neml Suresi"nin %90.32"si, Kasas Suresi"nin %92.05"i "Nun" harfi ile kafiyelenmiştir.

Kuran"ın tamamı göz önünde bulundurulduğunda ise, %50,08"inde "Nun" harfi ile kafiye yapıldığı görülür. Diğer bir deyişle Kuran"daki ayetlerin yarısından fazlası "Nun" harfi ile biter. Aynı uzunluktaki hiçbir edebi çalışmada, metnin yarısından fazlasında tek ses ile kafiye yapılması mümkün olmamıştır. Bu sadece Arapça için değil, tüm diller için geçerlidir.

Kuran"ın kafiye açısından genel incelemesi yapıldığında ise, kafiyelerin yaklaşık %80"inin Elif, Mim, Ya ve Nun harfleri tarafından oluşturulan üç sesten (n, m, a) oluştuğu görülür. 257 "Nun" harfinin dışında, ayetlerin %30"u "Mim", "Elif" ya da "Ya" ile kafiyelidir.


İki yüz-üç yüz satırlık bir şiirde, kafiyenin iki üç sesle oluşturulması bu esere başyapıt denecek kadar önemli bir özellik kazandırabilir. Ancak Kuran"ın uzunluğu, içerdiği bilgiler ve hikmetli anlatım göz önünde bulundurulduğunda, bu tür bir kafiye kullanım şeklinin ne denli olağanüstü bir durum olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Çünkü Kuran insanlara rehber olan imani bir kitap olarak, tüm edebi üstünlüklerinin, sosyal ve psikolojik konularının yanı sıra, fiziki bilimlerle ilgili birçok konuyu da içerir. Dolayısıyla böylesine çeşitli ve ilmi konuları içeren Kuran"da, bu kadar az sesle kafiye sağlanması insan çabasıyla gerçekleştirilemeyecek bir durumdur. Bu bakımdan Arap dili uzmanları Kuran"ı "kesinlikle taklit edilemez" olarak tanımlamaktadırlar.

Kafiye sistemini Görmek icin:

<a href="redirect.jsp?url=http://kuranmucizeleri.com/edebi01.html" target="_blank">http://kuranmucizeleri.com/edebi01.html</a>
  #33023  
Alt 29.05.2007, 23:16
unknown
 
Beiträge: n/a
Standard Simdi Melaikelerin CYBER i anlamli bir

aciklama yapmak Zorundadir !...
Yapamaz ise Yine rezil olacaktir. Ve Gayet tabii Bilmedigi bir Halay da Tepinip cirkinligini Sürdürecektir.

Ne Kötüdür Cahil olmak..

Hele Bir de Sonra dan Aptallik eklenirse bu cehalete )

Gülmekten Katilir insan..

)
  #33024  
Alt 30.05.2007, 16:05
Benutzerbild von 1insanol
1insanol 1insanol ist offline
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 06.05.2008
Beiträge: 386
Standard İstanbul’un Fethi’nin düşünd

İstanbul’un Fethi’nin düşündürdükleri

Dün İstanbul’un Fethi’nin 554’üncü yıldönümünü kutladık. Milletçe daha nicelerini kutlamamızı Cenab-ı Haktan dilerim.

İstanbul’un Sultan 2. Mehmet tarafından Fethi, dünyada ve insanlık tarihinde bir çok ilklere başlangıç olmuştur.

Bu Fetih, Türk zekasının, cesaretinin, fen ve teknolojisinin, bilim ve ilim sevdasının, hakseverlik, adalet ve merhametinin zirvelerinin yaşanması ile gerçekleşebilmiştir.

Bu vurdulu kırdılı bir kovboy oyunu değildir. Bu zulme karşı asil bir davranıştır, dikiliştir..

Fetihle birlikte ayrı din ve ırktan olanlar, başka dilleri konuşanların; bir arada ve sulh içinde yaşayabileceği bütün dünyaya ispatlanmıştır.

Fetihte esir düşüp başka ülkelere gitmek isteyenlerden, verecek kurtuluş akçe parası olmayan fakirlerin kurtuluş akçesini Fatih Sultan Mehmet kendi cebinden vermiştir.

Fatih’ten önce 28 defa muhasara geçiren İstanbul yanıp yıkılmış ama teslim alınamamıştır.
29’uncu muhasara Fatih’in emrinde Türkler tarafından gerçekleştirildi ve Fetholdu.

Fatih bir muhtemel savaşta lojistik faktörlerin ne kadar etkili olduğunu Rumeli Hisarını yaparak; yani Bizans’ın ikmal yollarını keserek göstermiştir.

Dünyada o gün için emsali bulunmayan Şahi toplarını döktürerek; kesin silah üstünlüğünü sağladı. Topların atıştan sonra daha çabuk ve güvenli soğumaları için, zeytin yağı ile yağlanmasını keşfederek, motor ve aksamının yağlanması işini bulup insanlığa hediye etmiştir.

Galata tepelerinden İstanbul tarafına Top mermisi atabilmek için, dik mermi yollu bir silah yani Havanı, Fatih keşfetmiştir.

Haliç’in üzerine bir yüzer köprü kurdurmuştur. 2’nci asırda bu yüzer köprülere askeri makamlarca ne kadar ihtiyaç duyulduğunu strateji uzmanları bildiriyor.

İstanbul’a bolca su getirterek, suyun insan hayatındaki önemini herkese göstermiştir.

Bir Rum mimara Fatih camiini inşa ettirerek, dindeki anlayış ve hoşgörüsünü göstermiştir.

O Rum hainlik ettiğinde cezalandırmış sonra da; Sultan Mehmet bu Rum karşısında yargılanmıştır.
Muhasara öncesi Galata bölgesindeki Cenevizlilerle, saldırmazlık ve dostluk anlaşması imzalamıştır. 29 Mayıs günü İstanbul düştüğünde, İstanbul surlarında bir çok Ceneviz askerinin ölüsüne rastlandı. Bu da, anlaşmaya rağmen Cenevizlilerin, Bizans’ın safında Türklere karşı savaştıklarını göstermektedir. Buna rağmen Fatih onları bırakın öldürmeyi, en küçük bir cezaya bile çarptırmadı. Kiliselerini açık tuttu.
Ayasofya ve diğer 20 kiliseyi, oralarda ibadet eden ve fakat yurt dışına gitmek isteyen Rumların rızalarını alarak camiye çevirdi.

Kendi kesesinden yaptırdığı Fatih’teki Sahnı Seman medresesine, arada bir ziyaret yapabilmek ve kendine bir oda tahsisi için, ilmi yeterlilik sınavına girip kazandı Medreseye ancak o zaman ziyaretçi olarak kabul edilebildi.

Bu bize şimdiki hayatımızda biraz tuhaf gelebilir. Şimdi bazı makam sahiplerinin bırakın kendisinin gitmesini, hamil-i kart yakınimdir yazılı kartvizitle, kimlere ne kapıların açıldığını hepimiz bilmekteyiz.
Adil, bilgili ve cesur idareciler milletlerini refaha erdirmişlerdir.

<a href="redirect.jsp?url=http://www.turkiyegazetesi.com.tr/makaledetay.aspx?id=331645" target="_blank">http://www.turkiyegazetesi.com.tr/makaledetay.aspx?id=331645</a>
  #33025  
Alt 30.05.2007, 17:36
unknown
 
Beiträge: n/a
Standard Der alevitische Islam

Eine kommentierte Powerpointpräsentation über den alevitischen Islam (147 MB).

<a href="redirect.jsp?url=http://www.megaupload.com/?d=I7UHFAFR

Herausgeber:

Volkshochschule" target="_blank">http://www.megaupload.com/?d=I7UHFAFR

Herausgeber:

Volkshochschule</a> der Stadt Duisburg, Fachbereich interkulturelle Bildung
  #33026  
Alt 31.05.2007, 10:38
Benutzerbild von voli
voli voli ist offline
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 06.05.2008
Beiträge: 0
Standard link ist tot!!! o.T.

ohne Text
  #33027  
Alt 31.05.2007, 11:35
unknown
 
Beiträge: n/a
Standard nein ist er nicht

<a href="redirect.jsp?url=http://www.megaupload.com/?d=I7UHFAFR" target="_blank">http://www.megaupload.com/?d=I7UHFAFR</a>
  #33028  
Alt 31.05.2007, 11:36
unknown
 
Beiträge: n/a
Standard manchmal kommt es vor, dass

gemeldet wird, dass der link nicht verfügbar ist. nach einem zweiten klick gehts meistens.
  #33029  
Alt 02.06.2007, 19:46
Benutzerbild von drspiele
drspiele drspiele ist offline
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 06.05.2008
Beiträge: 0
Standard Erdogan ein islamistischer Frauenfeind ?

<a href="redirect.jsp?url=http://www.welt.de/welt_print/article913930/Tuerkische_Regierungspartei_draengt_Frauen_aus_der _Verwaltung.html
" target="_blank">http://www.welt.de/welt_print/article913930/Tuerkische_Regierungspartei_draengt_Frauen_aus_der _Verwaltung.html
</a>
  #33030  
Alt 03.06.2007, 09:16
Benutzerbild von benekalice
benekalice benekalice ist offline
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 06.05.2008
Beiträge: 1.595
Standard Die wahren Gesichter...

..können nicht mehr verleumdet werden.

Die von Atatürk eingeführten Frauenrechte und das Ansehen der Frau sollten in der Türkei nach dem Tode Atatürks immer weiter entwickelt werden.

Man sehe, dass heute eine AKP-Mullah-Partei, sie mit leisen Schritten tritt und nach außen so tut, als würde sich um die Frauenrechte interessieren. Das ist erst einmal der Anfang. Wenn sie erst mal in die Position kommen, die Gesetze im Handumdrehen nach ihrem eigenen Gutdünken ändern zu können, dann werden sie diese Chance richtig nutzen. Die Frauen werden noch in die Röhre schauen.

Man sehe, in welche Lage Türkei sich katapultiert. Ich hoffe wirklich von ganzen Herzen, dass sie am Wahltag diesen Mullahs ihre Tickets nach Saudi-Arabien geben.
Antwort


Themen-Optionen Thema durchsuchen
Thema durchsuchen:

Erweiterte Suche

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

vB Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu