|   Mitglied werden   |   Login   |   Hilfe   |  
 

Ad ve soyad değiştirme kanunu

Medeni Kanun ve Nüfus Kanunu gereğince ad ve soyadın değiştirilmesini talep hakkı ad ve soyadın sahibine aittir. Değiştirme dava süresi, yetkili mahkeme ve gerekli bilgileri aşağıda veriyoruz.

Türkische Namen

Ebeveynlerin çocuklarına verdikleri adlar bazen hoş olmayan durumlara neden olabiliyor. Kişi sahip olduğu adla özdeşleşemeyebilir veya adın anlamı alay konusu olabilecek kadar komik olabilir. Bu nedenle kişi adını değiştirmek isteyebilir. Ad ve soyad değiştirme davalarına sıkça rastlanır.

4721 Sayılı Medenî Kanun’un 27. maddesi adın değiştirilmesine yönelik düzenlemeleri içerir. Ancak adın değiştirilmesini gerektiren haklı bir neden bulunmalıdır. Alay konusu olmak, ismi nedeniyle kötü şöhret sahibi olmak, farklı bir isimle çağrılmak/tanınmak, başka bir kişiyle aynı adı taşımak ve bu yüzden karışıklığa neden olmak haklı nedenlerdendir.

Ad ve soyadın değiştirilmesinin şartları nelerdir?

 1. Ad ve soyad değişikliği için haklı bir nedenin varlığı

  Millî kültüre, örf ve adetlere uygun olmayan, alay konusu olabilecek ve çirkin anlamları olan adlar isim değiştirme talebinde haklı neden olarak sayılabilir. Ayrıca kişinin çevresinde farklı bir isimle tanınması, kimlikte yazılı olan ismini sadece resmî işlemlerde kullanması da haklı neden sayılabilir.

 2. Ad ve soyad değiştirmek için mahkemeye başvuru yapılması

  Talep hakkı olan kişi başvuruyu bizzat kendisi veya avukat vasıtasıyla yapabilir. Ad ve soyad değiştirme davaları Anayasa Mahkemesi’nin 30.03.2012 tarihli kararıyla birden fazla kez açılabilir.

 3. Ad ve soyad değiştirmek için hangi mahkemeye başvurmak gerekir?

  Adını veya soyadını değiştirmek isteyen kişi bizzat kendisi veya bir avukat aracılığıyla ikâmet ettiği Asliye Hukuk mahkemesine bir dilekçe ile başvuru yapar. Dava sırasında Cumhuriyet savcısı ve nüfus müdürü veya nüfus memuru hazır bulunur. Ad ve soyad değişikliğinin ardından hâkim bu değişikliği yerel gazetede ilan ettirir ve nüfus müdürlüğüne bildirir. Kocanın soyadı değiştiğinde eşinin ve çocuklarının soyadı da değişir.

 4. Adın ve Soyad değiştirme talebine itiraz hakkı

  Ad ve soyad değişikliği nedeniyle zarar gören kişiler, değişikliğin öğrenilmesinden itibaren 1 yıl içerisinde kararın kaldırılmasını talep edebilir.

 5. Ad ve soyad değiştirme davası için 2 adet tanık gereklidir

  Tanıklar; ad ve soyad, T.C kimlik numaralarını ve adreslerini belirtmek zorundadır. Tanıklardan en az birinin aile dışından olması önerilir.

 6. Ad ve soyad değiştirme dava süresi

  Davanın sonuçlandırılması mahkemenin iş yoğunluğuna göre 2-4 ay arasında sürer.

 7. Ad ve soyad değiştirme için vekâletname çıkarırken dikkat edilecek hususlar

  Vekâletnamede ‘nüfus davaları açmaya, ad ve/veya soyad değiştirme davası açmaya’ ibaresi mutlaka eklenmelidir.

Türkischer Partner
Seriös und kostenlos kennenlernen!
Top 5 türkische Namen
1. AÇELYA (224)
2. ZEYNEP (181)
3. ABAKAY (164)
4. AHMET (142)
5. ABİDE (129)
Türkçe yazım
Telaffuz da önemli notlar
Ğ, ğ = Yumuşak ge harfi Türkçede g sesinden kaynaklanmıştır. Ş, ş = Harfinin sesi, İtalyancada sc(i), Fransızcada ch, İngilizcede sh, Almancada sch harfleriyle elde edilir I, ı = iki harf sadece Türkçe ve diğer Türk lehçelerinde kullanılır.
Almanca telaffuzu
äu = oy diye okunur, ai = ay diye okunur, eu = oy diye okunur, ch = ş ve h arasında okunur, ei = ay diye okunur, ie = uzun i şeklinde okunur, sch = ş olarak okunur, ß = s olarak okunur, ck = k olarak okunur ve tsch = ç olarak okunur.