|   Mitglied werden   |   Login   |   Hilfe   |  
 

Askerlik islemleri: Bedelli, Uzatma, Erteleme

Askerlik islemleri: Bedelli, Uzatma, Erteleme

Askerlik Uzatma: Askere karar aldırma

- Askere karar aldırmak, son yoklamayı yaptırmak veya askerlik müsaade belgesi almak olarak adlandırılan bu işlemler Konsolosluk aracılığı ile yapılır. Bu işlem için gerekli belgeler:
- Konsolosluktan alınacak 4 adet Son Yoklama Formlarının doldurulması
- İki doktora muayene olunarak "Son yoklama Formları" nın doktorlar tarafından imza ve kaşe ile onaylanması
- 4 resim, Üniversiteyi Türkiye'de bitirenler için;
- Nüfus Cüzdanının 4 adet fotokopisi (arkalı, önlü)
- Diploma veya çıkış belgesinin 4 adet fotokopisi Üniversiteyi yurtdışında bitirenler için;
- Yukarıdaki 1, 2, ve 3. maddelere ek olarak;
- 4. YÖK Denklik Belgesinin 4 adet fotokopisi
- Diplomanın Tercümesinin 4 adet örneği

Askerlik Uzatma: Savunma ve bakaya

- Bakaya kalan kişinin savunması
- T.C. Pasaportu ve nüfus cüzdanı asılları
- Bunlara ek olarak eğer kişi vermek istiyorsa öğrenci belgesi, hastalık raporu gibi ek belgeler
- Yukarıdaki belgeler Askerlik Şubesine yollanır. Mahkemeden Beraat Kararı gelirse kararın aslı ve imzalamasi için "alındı belgesi" kişiye gönderilir.

Askerlik Uzatma ve Askerlik Erteleme Islemleri

- 38 yaş sonuna kadar her iki yılda bir yenilenmek suretiyle askerlik ertelemesi yapılır.
- Ilk kez Erteleme
- Askerlik çağına girenler ile (19 yaşına giren erkek vatandaşlar) askerlik çağı geçmiş olmakla birlikte yurt dışında ikamet eden ve çalışan yükümlüler ilk kez yaptırmak için şahsen Başkonsolosluğa müracaat ederek, aşağıdaki belgeleri ibraz etmelidirler.

- İlk kez askerlik ertelemesi yaptıracak olan yükümlülerin, ibraz edecekleri belgeler ve erteleme esasları aşağıdadır:
- Nüfus ve pasaport cüzdanları
- Arbeitsbescheinigung (isçilik Durum Belgesi)'nin aslı, işverenler için, bağlı bulunduklari IHK veya Ordnungsamt'dan alacaklari belgenin aslı (Bescheinigung)
- Arbeitserlaubnis (Çalisma Izin Belgesi)'nin asli ve bir fotokopisi. Pasaportlarında Aufenthaltsberechtigung bulunanların Arbeitserlaubnis ibraz etmelerine gerek yoktur. İşverenler bu belge yerine Gewerbe (ruhsat)'nin aslı ve bir fotokopisini ibraz edeceklerdir.
- Pasaportun Türk ve Federal Alman makamlarınca işlem görmüş tüm sayfalarının birer adet fotokopisi
- 3 adet fotoğraf,
- Daha önce erteleme yaptırmış, ancak askerlik yapmak üzere başvuruda bulunmamış olanların askerlikleri, her defasında sürenin bitiminden itibaren yenilenmek şartıyla 38 yaş sonuna kadar ertelenebilir.
- Pasaport cüzdanında kayıtlı oturma izninin (Aufenthaltserlaubnis veya Aufenthaltsberechtigung) bir adet fotokopisi.
- Arbeitsbescheinigung (İşçilik Durum Belgesi)'nin aslı, işverenler için bağlı bulundukları IHK veya Ordnungsamt'dan alacakları belge (Bescheinigung)'un aslı.
- Arbeitserlaubnis (Çalışma İzin Belgesi)'nin aslı ve bir fotokopisi. Pasaportlarında Aufenthaltsberechtigung bulunanların Arbeitserlaubnis ibraz etmelerine gerek yoktur. İşverenler bu belge yerine Gewerbe'nin aslı ve bir fotokopisini ibraz edeceklerdir.

- 2,55 EUR' lik posta pulu,
- Nüfus Cüzdanının ön ve arka sayfalarının fotokopisi.
 

Askerlik Bilgileri: Müteaddit ertemeler

- Oturma veya calışma izin süresi biten ya da iptal edilenlerin erteleme hakkı ortadan kalkar.
- Ögrenci statüsündeki yükümlüler erteleme için ibraz edecekleri belgeler hakkında Başkonsoloslukların Eğitim Ataşeliklerinden bilgi edinebilirler.

Bedelli Askerlik

1. Oturma veya çalışma iznine sahip olarak en az üç yıl süre ile yabancı bir ülkede işçi, işveren sıfatıyla veya herhangi bir meslek veya sanatı icra ederek çalışmak ve bu statülerini, yükümlülüklerini tamamlayıncaya kadar kaybetmemiş olmak.
2. Bir hizmet akdine dayanarak yabancı bayraklı gemilerde en az üç yıl süre ile gemi adamı olarak çalışmış olmak
3. Başvurularını en geç 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar yapmış olmak
4. 15 Mart, 15 Haziran, 15 Eylül, 15 Aralık'ta başlayan bir aylık temel eğitim dönemlerinden seçilecek celp dönemi için en az altı ay öncesinden başvurmak

21 Mayıs 1992 tarih ve 3802 sayılı Dövizle Askerlik Yasası'ndan yararlanmak isteyen yükümlülerin şahsen müracaat ederek ibraz edecekleri belgeler ile ilgili açıklayıcı bilgiler aşağıda sunulmuştur:

- Nüfus Cüzdanı ve Pasaport
- Arbeitsbescheinigung (İsçilik Durum Belgesi)'nin aslı ve bir fotokopisi, işverenler için, bağlı bulundukları IHK veya Ordnungsamt'dan alacakları belge (Bescheinigung)'un aslı ve bir fotokopisi.
- Arbeitserlaubnis (Çalışma İzin Belgesi)'nin aslı ve iki fotokopisi. Pasaportlarında Aufenthaltsberechtigung bulunanların Arbeitserlaubnis ibraz etmelerine gerek yoktur. İşverenler bu belge yerine Gewerbe'nin aslı ve iki fotokopisini ibraz edeceklerdir.

- Geçerli Aufenthaltserlaubnis (Aufenthaltsberechtigung) sayfalarının ikişer adet fotokopisi.
- 31 Mayıs 1992 tarihinden önce yurt dışına çıkan yükümlülerin geçmise yönelik olarak en az bir yıl, bu tarihten sonra gelenlerin ise en az üç yıl süre ile oturma ve çalışma izni hamili olduklarını ve fiilen çalıştıklarını belgelemeleri gerekmektedir.
- İşsizlik sigortası alanların sigorta aldıkları tarihler yukarıdaki süreye dahil edilir. İşsizlik sigortası alındığını gösteren belge (Bewilligungsbescheid) Arbeitsbescheinigung yerine kabul edilir.
- 3 adet fotoğraf,
- Ödenecek toplam bedel 5.112 EUR olup, bu miktarın dörtte biri, 1.278 EUR, ilk başvuruda Başkonsolosluktan temin edilecek makbuz ve formla ödenir, kalan borç 1.278 EUR' lik 3 eşit taksit halinde yükümlülerce belirlenecek yıllarda ve 38 yaş sonuna kadar tamamlanır.
- Eğitim süresi bir ay olup, 13-15 Mart, 13-15 Haziran, 13-15 Eylül ve 13-15 Aralık dönemlerinde yapılmaktadır.
- Son Yoklama Sağlık Muayene Belgesi (Başkonsolosluklardan temin edilir)
- Başvuru için gerekli belgelerin askerlik yapmak istenilen dönemden en az 6 ay önce Başkonsolosluğa teslimi gerekir.
- Sağlığı askerlik yapmaya elverişli olmayan yükümlüler, durumlarını başvurudan önce bildireceklerdir. Bu yükümlülerin muayeneden önce para ödememeleri tavsiye edilir.
- Askerlik çağına girdikten sonra yaşını küçültenlerin, başvurularında bu durumlarını bildirmeleri gerekir.
- Aynı zamanda bulunduğu yabancı ülkenin vatandaşı olanlardan ayrıca çalışma ve oturma belgesi talep edilmez.
- Erteleme veya dövizle askerlik imkanlarından yararlanan yükümlüler bir takvim yılında 6 aydan fazla Türkiye'de kalmaları halinde, bu haklarını kaybederler.
- Döviz ödeme yükümlülüğü ve fiili hizmet yükümlülüğünden herhangi birini yerine getirmeden Türkiye'ye kesin dönüş yapanlar dövizle askerlik hakkını kaybederler.

 Pasaport Randevu
 Pasaport uzatma: Fiyatlari, Ücreti, Belgeler
 Askerlik islemleri: Bedelli, Uzatma, Erteleme
 Dogum ve Nüfus kayit islemleri
 Ölüm ve Tereke islemleri
 Evlilik islemleri

Türkische Singles

Kostenlos türkische Singles aus Deiner Region finden.

Jetzt kostenlos finden!

Services

Türkisches Konsulat Reiseführer
Türkische Namen Städteführer
Türkische Küche Hotelinfo-Türkei

Türkei Flüge

Nur Flug Flug & Hotel
Antalya ab 89 € ab 94 €
Bodrum ab 186 € ab 211 €
Istanbul ab 160 € ab 299 €
Izmir ab 180 € ab 332 €
Dalaman ab 198 € ab 219 €